fbpx
PAZARLAMADA ODAK NOKTA: PROJE YÖNETİMİ

PAZARLAMADA ODAK NOKTA: PROJE YÖNETİMİ

Değişen Pazarlama Dinamiği

Dünya pazarında 80’li yılların sonunda müşteri odaklı olmanın önemini kavrayan şirketler, 90’lı yıllara gelindiğinde ürünlerini hızlı ve verimli bir şekilde piyasaya sürmeye ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerini uygulamaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte proje yönetimi de önem kazanmaya başladı.

Türkiye’de ise şirketler dünyada gelişen pazarlama işlevlerine paralel zamanlı olarak ayak uydursa da, kaliteye ve hıza odaklanma alanlarında batıya yaklaşamadı. Pazarlama işlevlerini çok iyi geliştirmiş şirketlerde süreç yönetimi, kalite yönetimi ve proje yönetimi fonksiyonlarıyla ürünlerini kaliteli, verimli ve hızlı bir şekilde müşterilerinin beklentileri doğrultusunda piyasada sunmaya başladı. Türkiye’deki şirketler ise bu sürecin ne kadarını tamamlayabildi?

İletişim Tasarımı Kurgusu ile Süreci Yönet

Pazarlama özelinde Proje Yönetimi yapmak için uçtan uca iletişim tasarımı kurgulamak gerekir. Bu kurgu ile hem müşteriler hem de işi yürütecek ekipler eş zamanlı olarak sürecin nerede olduğunu ve sürece nerede müdahil olacaklarını net bir şekilde görebildiğinde başarılı adımlar atıldığı varsayılabilir.

Pazarlamada Proje Yönetimi için öncelikli adım proje ekiplerinin ve görevlerinin net bir şekilde belirlenmesidir. Bir projeye başlamadan önce ekiplerin veya kişilerin görevleri net planlanmazsa sürecin dar boğaza girmesi kaçınılmazdır.

 

RACİ Matrisi

Sorumlulukların net olduğu işlerde, işlerin daha çabuk bitirildiği gözlemlenmiştir. Bunun için en etkili yöntemlerden biri İngilizce baş harflerinden yola çıkılarak adlandırılmış RACİ (Responsible, Accountable, Consultant, Informed) Matrisidir.

Dilimize çevirecek olursak, proje veya işin başında o işin Sorumlusunu, Yöneticisini, Danışmanını ve Bilgilendirilecek kişi veya kişilerini belirlemek gerekir. Pazarlama süreçlerinde de etkili bir yöntem olan RACİ Matrisinin detaylarını diğer yazılarımızda anlatacağız.

Güçlü Proje Yönetiminin Artıları

Project Management Institute’un verilerine göre, güçlü proje yönetimi yeteneklerine sahip şirketlerin hedeflerine ulaşma, bütçe dahilinde kalma ve içeriği zamanında teslim etme olasılığının yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle, pazarlama projelerinde iletişimin kurgulanması, ekiplerin görev ve sorumlulukları ve proje aşamalarının neler olacağı çok önemlidir.

Pazarlama Projeleri Yönetim Adımları

Genel olarak pazarlama projelerinin yönetiminde uygulanacak aşamaları şöyle sıralayabiliriz;

  • Projenin tanımı ve amacı,
  • Hedef kitle ve işin türüne göre en iyi pazarlama kanallarının belirlenmesi
  • Belirlenen her kanal için stratejinin oluşturulması,
  • Detaylı bir şekilde bütçenin planlanması,
  • Onaylanan bütçe kapsamında çıktıların ve ürünlerin belirlenmesi,
  • Pazarlama planının genel programını görmek için zaman çizelgesinin oluşturulması,
  • Yukarıda Raci Matrisinde de değindiğimiz görev delegasyonunun belirlenmesi,
  • İşlerin uygulamaya alınması ve yürütülmesi,
  • Çıkan tüm içerik ve ürünlerin uygun olduğundan ve projenin hedefleri ve stratejileriyle uyumlu olmasının kontrolü,
  • Son olarak da Teslimat ve belirlenen metriklere göre işin performansını değerlendirme aşaması olarak kurgulayabiliriz.

Kısacası pazarlama süreçlerinde planlı, doğru ve etkin proje yönetimini uygulamak sizi sonuca daha hızlı ve verimli götürmekle birlikte, kaliteli içerik ve ürün elde etmenizi ve yüksek performansta çıktı almanızı sağlar.

Ahmet SAĞLAM
Marketing Project Responsible

Leave A Comment